Oldal menü
Kategóriák menü

Fogászat képekben
30. Fogsorzáródási rendellenességek

Fogsorzáródási rendellenességek

A fogak helyzeti rendellenességei közül leggyakoribb a fogak elhelyezkedésének rendellenessége. E rendellenességek sokféleségét Angle foglalta rendszerbe, osztályozta.
Különbséget tesz az egyes fogak és fogcsoportok rendellenessége között, ez az (I. osztály), illetve a fogsorok rendellenes helyzetei között (II.- III. osztály).
A fogsorok rendellenes helyzetében az állcsontok többnyire helyzeti rendellenességei tükröződnek.

Az Angle II. osztályú rendellenességeknél, az alsó fogsor – a felsőhöz viszonyítva – a szabályosnál hátrább áll. Tehát az alsó állkapocs csökkent fejlődésű, a felső
állcsont pedig túlfejlett. A II. osztálynak két alcsoportja lehetséges, az első esetben a felső frontfogak előre állnak, a második estben a felső frontfogak pedig befelé
dőlnek. Angle III. osztályú záródási rendellenességeknél, az állkapocs a megszokottnál előrébb áll.

31 Fogszabályozó készülékek

« vissza a tartalomjegyzékhez