Oldal menü
RssFacebook
Kategóriák menü

Legfrissebb cikkek

XVIII. Természetgyógyászati Kongresszus

Küldte mint - okt 26, 2013 -ban Hírek, média |

Budapest, 2011. május 7. – Ramada Plaza Hotel A Magyar Természetgyógyászok Szövetsége által, a “Természetgyógyászatért” – kitüntetésben részesült: Prof. Dr. Bagdy Emőke Dr. Csiszár Róbert -“több évtizedes orvos-természetgyógyászati tevékenységéért, a biológiai fogászat megismertetéséért, az integrálásért végzett sokrétű munkásságáért” Szendi Gábor Pro Natura et Vita-díjban részesült: Dr. Domján László A díjat átadta a Természetgyógyász Szövetség elnöke; Dr. Taraczközi István és alelnöke; Dr. Mótusz János. Dr. Csiszár Róbert kongresszuson elhangzott előadása: Orvosi természetgyógyászat vagy természetgyógyász orvos? Az integrál szemlélet és az integráció kérdései. “Az utóbbi évek, évtizedek folyamatos változásai, folyamatos állásfoglalásra késztette a természetgyógyászattal, illetve a komplementer orvoslással foglalkozó orvosokat is. Ezeken a “határterületeken” dolgozó kollégák indulásukkor nem akartak egyebet csak...

Hírlevél, 2010 – 2011 oktatási év

Küldte mint - okt 26, 2013 -ban Hírek, média |

Tisztelt Doktornő, Tisztelt Doktor Úr, Kedves Kolléga! A következő témákra szeretném a figyelmedet felhívni: FELSŐFOKÚ képzés MAOT 25. Jubileumi Kongresszus 1. / 2010 őszétől elindul a biológiai fogászat – régen várt és régen ígért – felsőfokú képzése. A felsőfokú képzésen csak az alaptanfolyamot végzettek és sikeres vizsgával rendelkezők vehetnek részt. A felsőfokú “Integrál – Komplementer Biológiai Fogorvos” végzettséghez szükséges pontszám: 21 pont. Ezeket a pontokat az egy- vagy több napos tanfolyamok elvégzésével lehet összegyűjteni. Ennek időbeli határa nincs, a 21 pont 1 év, vagy több év alatt is összegyűjthető. Az egyes tanfolyamok elvégzéséről a hallgatók pontszerző igazolást, illetve a vizsgával záruló képzésekről oklevelet is kapnak. A felsőfokú végzettséghez szükséges pontok megszerzése a...

Hírlevél

Küldte mint - okt 26, 2013 -ban Hírek, média |

Paradigma – Kelet és Nyugat A paradigma egy tudományterület általánosan elfogadott nézeteit, fogalom meghatározásait jelenti, egy adott korszakban, egy adott időpontban. Nyilvánvaló, hogy egy tudományterület csak akkor tud fejlődni, ha időről – időre felülvizsgálja addigi paradigmáit, a túlhaladottakat törli és lerakja az új gondolkodásmód, elmélet alapjait. A paradigma kifejezés társadalmi méretekben is használatos. A gondolkodásnak, a gondolatoknak, a hitnek, az értékeknek és a módszereknek egy adott társadalom – vagy szűkebben, egy közösség minden tagja által – elfogadott, közmegegyezésen alapuló összegezését jelenti. A paradigma jelentősége abban áll, hogy az ember néha krízisbe, konfliktusba kerül meglévő véleménye, beállítottsága, hite, hiedelmei, gondolatai, ismeretei ellentmondásossága miatt, és ezeket csak átfogó véleményváltoztatással tudja feloldani,...

Hírlevél – Állapot felmérés

Küldte mint - okt 26, 2013 -ban Hírek, média |

1990-ben az első biológiai fogorvosi tanfolyam zajlott Pilisszentkereszten. A rendkívül lelkes és érdeklődő hallgatóságból, melynek túlnyomó többsége fogorvos volt, vasárnap este a tanfolyam vége felé egyikük megkérdezte; mikorra várható, hogy az új ismeretek, a természetgyógyászati szemléletmód bekerüljön a köztudatba és az orvosi gyakorlatba. A válaszadást nem akartam elkapkodni, a tíz perces szünet után azt mondtam; körülbelül húsz év múlva, 2010 körül. Az akkori döbbent csendet nehéz leírni. Benne volt az elkeseredettség, a kilátástalanság, az emberi élet rövidségére való ráeszmélés és még sok minden más is. Visszaemlékezve az akkori helyzetre a válasz korántsem volt pesszimista, igaz optimista sem. Az akkoriban zajló “rendszerváltás” nemcsak a napi politikában jelentett gyökeres változást a...

Hírlevél – archív

Küldte mint - okt 26, 2013 -ban Hírek, média |

Tisztelt Doktornő / Doktor Úr! Mint Ön is tapasztalja az utóbbi időben, a biológiai / komplementer fogászat egyik lényeges területe, az amalgámkérdés egyre többször kerül előtérbe. Különösen azok után, hogy az EU egészségügyi és környezetvédelmi bizottságainak állásfoglalásai megjelentek. 2006. évi továbbképzéseinken és a kongresszuson, ezek a kérdések kiemelten szerepelnek. A továbbképzések során, különösen lényeges, az egységes szemlélet és protokoll kialakítása. MAOT – Magyar akupunktúra Orvosok Társasága – őszi kongresszusa, mely egyben tisztújító kongresszus is volt (dr. Rédey Tíbor halála miatt), október 14 és 16 között került megrendezésre Balatonfüreden. A közgyűlés eredményeképpen az oralakupunktúra szakterülete és a biológiai fogászat önálló szekciót létesített. További infok: www.maot.hu. Hagyományos Kínai Orvoslás tanfolyam indul...