Oldal menü
Kategóriák menü

Komplementer orvoslás cikksorozat

Befejeződött a Komplementer orvoslás – fogorvoslás közel két éven keresztül tartó cikksorozata a Magyar Fogorvos szakmai lapban. A kilenc részből álló sorozat 10 lapszámban jelent meg, szokatlanul nagy terjedelemben. A zárszót idézném:

A komplementer sorozat befejezése

A komplementer orvoslás – fogorvoslás sorozat végéhez érkeztünk. Az elmúlt hónapokban áttekintettük a komplementer fogorvoslás elméleti és gyakorlati területeit (akupunktúra – oralakupunktúra, reflexológia, homeopátia, méregtelenítési módszerek, gyógynövénygyógyászat, neurálterápia). Ezek a – MTA irányadó állásfoglalása szerint, a tudományosan bizonyított és hivatalosan elfogadott kategóriába tartozó – tudományterületek képezik a komplementer fogorvoslás alapjait. Kitértünk a komplementer orvoslás és a hagyományos orvoslás módszereinek kapcsolatára és a szemléletmódból eredő különbségekre, az általános orvosi és a napi praxis fogászati vonatkozásaira.

Természetesen – a terjedelmi korlátok miatt – sok olyan terület maradt ki a sorozatból, melyek még a kollégák szakmai érdeklődésére tarthatnak számot. Például a kötőszöveti alaprendszer működése, a biológiai alapritmusok, a manuális medicina (cranio-sacralis terápia), a fogászati kórképek pszychés-, vagy orthopédiai vonatkozásai, a lézerakupunktúra és olyanok is, melyek elsősorban általános orvosi vonatkozásúak, de a globális szemléletmódú fogorvosokat is érdekelhetik (a magyar egyetemi fogorvosképzés egyik nagy előnye, hogy az általános orvoslás területeivel is tisztában lévő fogszakorvosokat nevel), pl. holisztikus orvoslás, öt elemtan, biorezonancia, termográfia, íriszdiagnosztika, oxigén-, és hematogén oxidációs terápiák stb.

A sorozat elsősorban a fogalmak tisztázását és az általános szakmai tájékozódást szolgálta, a komplementer fogorvoslás készségszinten, a MOBOT által szervezett tanfolyamokon sajátítható el.

Az orvoslás folyamatosan változik, fejlődik, gazdagodik. A sokáig tiltott terápiák, például a homeopátia, az akupunktúra rendszere, fokozatosan beépülnek az orvoslás kelléktárába. A ma orvoslása nem azonos a száz év előttivel és a XXI. században legalább ilyen nagyságú változás várható. A biofizikai és a biokémiai alapkutatások az energetika irányába mutatnak. A szervezetben áramló különböző eredetű és szintű energia / hullámfajták feltárása, leírása – elsősorban a kibernetika ugrásszerű fejlődése miatt – kézzelfogható közelségbe kerültek.

Személyes meggyőződésem, hogy az anyag hullámtermészete, az energia terjedésének még feltáratlan aspektusai és a külső-belső környezet szennyezés kérdései fogják meghatározni a jövő orvoslását. A fogorvoslásban pedig, Reinhold Voll kijelentése; a fogászat a medicina központi része, sem csupán a hiúságunkat legyezgető mondat, hanem napi praxissá válhat, hogy az általános orvosi vizsgálatok kötelező és bevezető része a fogászati szűrés lesz. Eddig is tudtuk, hogy a szájüregben lévő elváltozások távolabbi szerveket is megbetegíthetnek, de az energetikai csatornák egy újabb aspektust jelentenek; az arckoponya területén ezek 90%-a képviselteti magát.

Végezetül, köszönetemet fejezem ki a Magyar Fogorvos szerkesztőség vezetőinek a lehetőségért és a támogatásért, a szerkesztőség munkatársainak pedig, a magas színvonalú korrekciós és előkészítő munkáért.

Komplementer orvoslás jövője

A hogyan tovább mindannyiunkat foglalkoztat. Az elkövetkező éveket az Európai Uniós csatlakozás folyamata és az Unióban való berendezkedés fogja meghatározni. Európában országonként más – más, a komplementer medicina jogi helyzete. Az Európai Parlament egyelőre elhárította a komplementer orvoslás kérdéskörének harmonizációját, annak ellenére, hogy – felmérések szerint – a fejlett ipari országokban, a lakosság 35 – 50 % – a veszi igénybe a komplementer gyógyászat szolgáltatásait. A folyamatokat ismerve az Európai Parlamentnek kisebb gondja is nagyobb volt ennél és ismerve a viszonyokat, a rendkívül bonyolult folyamatokat, ezzel a kérdéskörrel a közeljövőben – 10-15 év – nem is fog központilag foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy minden ország a saját eddigi rendszerére van utalva, iránymutatást – az Európai Uniótól – ebben a kérdésben sem lehet várni. Valószínűleg lesz még több ilyen terület is a társadalom működésében, melyekben a saját fejünk után kéne menni. A kérdés csak az, hogy a saját fej képes lesz-e azokat a saját eredményeket felismerni, és sajátjaként lobbizni érdekében, amelyek az Európai Unió számára is iránymutatók és követendők lennének.

Ehhez kéne, hogy átalakítsuk a besorolásunkat és ne szegény nincstelen rokonként jelenjünk meg, hanem olyan nemzetként, melynek megvannak az egyedi értékei és most, partneri viszonyt ajánl. Ezek az egyedi értékek széleskörűek, nemcsak a tokaji bor és a szalámi tartozik ide, hanem az építészettől a zenéig, a fizikai alapkutatásoktól az orvostudományig számos terület, csak nem szabad kishitűnek lennünk.

A kilencvenes évek közepén, egy külföldi kongresszuson jegyezte meg Gleditsch professzor, hogy Magyarország a komplementer orvoslás hivatalos elismertsége és eredményei alapján előrébb tart, mint Németország. Habár az elmúlt 8 év nem tudta megismételni a korábbi pozitív folyamatokat, és előnyünk se növekedett, de még mindig utat mutathatunk sok más európai országnak is. Ezt a jövőben is szem előtt kell tartanunk!

Visszatérve a komplementer orvosláshoz, egy körkérdés alapján a nyugat európai orvosok 80 %-a természetes eljárásokat is alkalmaz. Magyarországon hasonló felmérés nem készült, de ha figyelembe vesszük, hogy egy kamillás tea kúra is természetes módszernek számit, akkor nálunk is hasonló eredmények lennének. Nézzük az egyes főbb komplementer területeket:

Akupunktúra

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Bizottságának 1998 – as állásfoglalása szerint, a hagyományos kínai orvoslás, az akupunktúra és az azt terápiásan alkalmazó és vizsgáló egyéb eljárások a természetgyógyászati diszciplinák 1. csoportjába, vagyis a tudományosan bizonyított és hivatalosan elfogadott kategóriába tartoznak. Így az akupunktúrának és az egyéb akupunktúra jellegű diagnosztikus és terápiás módszerek alkalmazásának – különféle mikrorendszer terápiák, reflexológia, oralakupunktúra stb. – hivatalos akadálya nincsen. A különböző gépi, komputeres diagnosztikus és terápiás alkalmazások se tiltottak már. Így az EAV- Voll – szerinti elektroakupunktúra, BFD; bioelektromos funkcionális diagnosztika (Schmidt), IDG; impulzus dermográfia, ETD; energia-pont diagnózis (Mandel), NBD; neo-bioelektromos diagnózis és terápia (Schramm), MORA (Morell és Rasche), Bicom, Vega, IBR – system, Ryodoraku, stb.

A BIOREZONANCIA hivatalos megítélése felemás képet mutat, nem tiltott, de nem is engedélyezett metódus, illetve azok a vizsgálati módszerek, melyek Voll-féle elemet is tartalmaznak, pozitívabb elbírálás alá esnek.

Németországban az akupunktúra kezelést az ottani TB támogatja. Egyes területeken várható nálunk is a TB általi támogatása, pl. szenvedély betegségek terápiája, kiegészítő fájdalom csillapítás, stb., de ehhez a Magyar Akupunktúra Orvosok Társasága vezetőinek intenzívebb lobbizása szükséges.

Homeopátia

A homeopátia mai elterjedésére jellemző, hogy alkalmazzák valamennyi európai országban, több egyetem felvette képzési programjába, az orvos- és gyógyszerészhallgatóknál egyaránt (Franciaország, Németország, Svájc, Hollandia, Nagy-Britannia, Görögország, Ausztria). A homeopátiás gyógyszerek előállításának, a gyógyszerformák minőségének szabályozására, számos ország (Németország, Franciaország, Ausztria) saját homeopátiás gyógyszerkönyvvel rendelkezik. A jövőt, valószínűleg az Európai Közösség Parlamentjének állásfoglalása fogja meghatározni, mely 1991. júniusi ülésén határozatot hozott a homeopátiás terápiás formák fejlesztése és elterjesztése érdekében. Célul tűzte ki a homeopátia az elismertetését az Európai Közösség valamennyi országában és szükségesnek vélte a homeopátiás képzés általános megteremtését, valamint azt, hogy a homeopátia költségeit – a térségen belül – a társadalombiztosítók fedezzék. A Parlament kifejezte akaratát, hogy a homeopátiás gyógyszerek integrálódjanak az általános európai gyógyszer-szabályozási rendszerbe, hatósági engedélyezésük és forgalmazásuk az allopatikus gyógyszerekre előírt normák szerint történjék.

Fitoterápia

A gyógynövénykészítmények engedélyezésének és forgalmazásának egységes szabályait hivatott megteremteni az irányelv, melynek tervezetét nemrég véglegesítette az Európai Bizottság. Az eredetileg tavaly januárban elkészült anyaghoz az Európai Parlament számos módosítást javasolt, a végleges – júniusban a tagállamok szakminiszterei elé kerülő – tervezet már ezek jó részét is tartalmazza.

A hagyományos, gyógynövényalapú készítmények engedélyezésére és nyilvántartására a gyógyszerekénél egyszerűbb eljárást javasol a bizottság. Az elbírálás alapja az összetevők minősége és mennyisége lesz, míg biztonságukat és hatásukat klinikai vizsgálatok helyett elegendő lesz egy elismert szakértő véleményével, továbbá tartós használatukkal igazolni: legalább harminc éve (ebből 15 éve az unióban is) forgalmazott termékeket fognak hagyományos gyógy-készítménynek tekinteni. A parlament kezdeményezésére ez az egyszerűsített eljárás a gyógynövényeken kívül más alapanyagokat, például vitaminokat vagy ásványi anyagokat tartalmazó szerekre is érvényes lesz.

A méregtelenítési módszerek alkalmazásának csak a képzett szakember hiány lehet akadálya. Az egyre növekvő wellnes túrizmus, felkészült nyugati résztvevői igénylik az ilyen irányú szolgáltatásokat is.

A WHO állásfogalásaWHO

Reményt keltő a WHO 1996 /2003-as állásfoglalása:  a XXI. század az integratív (= hagyományos és komplementer gyógymódok együttes alkalmazása) orvoslás évszázada lesz, mert az orvoslás egységes egészet képez, akár konvencionális, akár nem konvencionális szempontból segíti, a beteg gyógyulását.”

Ezt a feliratot minden orvosi rendelőben célszerű lenne elhelyezni!

 

2003. április. –  Dr.  Csiszár Róbert