Oldal menü
Kategóriák menü

Fogászat képekben
11. Fogtömés

Fogtömés

A fogszuvasodás „gyógyítása” a fog tömésével történik. A fogtömést az „üreg-előkészítés” előzi meg. A fogorvos az üreg előkészítését valamilyen alacsony vagy magas fordulatszámú (turbina) fúróval végzi. A fogászati turbinából és egyéb fúróból jövő vízsugár a fúró és a fog szöveteinek hűtését biztosítja. Az üreg előkészítése során a beteg fogállományt a fogorvos eltávolítja. Kialakítja az üreg határait. E művelet során a fogzománc, dentin és a cement állománya, elpusztult részei, eltávolításra kerülnek.

Leggyakrabban a fogak rágófelszíni területein (barázda rendszer), a fogak közötti kontaktpontok alatt, a fognyaknál és a fogak éli részein alakul ki szuvasodás. Az üreg kialakítása után annak szárítása következik, majd a fogorvos a pulpavédelemről gondoskodik. A pulpavédelem (alábélelés) alkalmával, az üreg pulpa felé eső falát, valamilyen kalcium tartalmú anyaggal borítja. Ezután az üregbe tömőanyag kerül. A tömőanyagok lehetnek plasztikusak és szilárdak, illetve fémesek, cementek, műgyanták, kompozíciós tömőanyagok és úgynevezett fotopolimerizációs anyagok.

 

12 Fogtömés – a tömőanyagok hatásai

 

« vissza a tartalomjegyzékhez