Oldal menü
RssFacebook
Kategóriák menü

Küldte mint - okt 26, 2013 -ban Hírek, média |

XVIII. Természetgyógyászati Kongresszus

XVIII. Természetgyógyászati Kongresszus

Budapest, 2011. május 7. – Ramada Plaza Hotel A Magyar Természetgyógyászok Szövetsége által, a “Természetgyógyászatért” – kitüntetésben részesült: Prof. Dr. Bagdy Emőke Dr. Csiszár Róbert -“több évtizedes orvos-természetgyógyászati tevékenységéért, a biológiai fogászat megismertetéséért, az integrálásért végzett sokrétű munkásságáért” Szendi Gábor Pro Natura et Vita-díjban részesült: Dr. Domján László A díjat átadta a Természetgyógyász Szövetség elnöke; Dr. Taraczközi István és alelnöke; Dr. Mótusz János. Dr. Csiszár Róbert kongresszuson elhangzott előadása: Orvosi természetgyógyászat vagy természetgyógyász orvos? Az integrál szemlélet és az integráció kérdései. “Az utóbbi évek, évtizedek folyamatos változásai, folyamatos állásfoglalásra késztette a természetgyógyászattal, illetve a komplementer orvoslással foglalkozó orvosokat is. Ezeken a “határterületeken” dolgozó kollégák indulásukkor nem akartak egyebet csak betegeket gyógyítani. Nem számítottak arra, hogy feladatuk nemcsak a korábban betiltott, elfeledett gyógyítási technikák “újraélesztése” lesz, hanem az orvoslás általános válsága miatt, a jövő század gyógyítási útvonalainak kijelölése és az alapok lerakása...

Tovább

Küldte mint - okt 26, 2013 -ban Hírek, média |

Hírlevél, 2010 – 2011 oktatási év

Hírlevél, 2010 – 2011 oktatási év

Tisztelt Doktornő, Tisztelt Doktor Úr, Kedves Kolléga! A következő témákra szeretném a figyelmedet felhívni: FELSŐFOKÚ képzés MAOT 25. Jubileumi Kongresszus 1. / 2010 őszétől elindul a biológiai fogászat – régen várt és régen ígért – felsőfokú képzése. A felsőfokú képzésen csak az alaptanfolyamot végzettek és sikeres vizsgával rendelkezők vehetnek részt. A felsőfokú “Integrál – Komplementer Biológiai Fogorvos” végzettséghez szükséges pontszám: 21 pont. Ezeket a pontokat az egy- vagy több napos tanfolyamok elvégzésével lehet összegyűjteni. Ennek időbeli határa nincs, a 21 pont 1 év, vagy több év alatt is összegyűjthető. Az egyes tanfolyamok elvégzéséről a hallgatók pontszerző igazolást, illetve a vizsgával záruló képzésekről oklevelet is kapnak. A felsőfokú végzettséghez szükséges pontok megszerzése a 2010 – 2011 oktatási évben: az 1 napos tanfolyamok pontértéke: 1 a 2 napos elmélet, gyakorlat, vizsga pontértéke: 3 kongresszusi részvétel, idén a MAOT Jubileumi kongresszusa, lásd lent, pontértéke: 3 a 4 napos tanfolyam pontértéke: 8 Kérem, hogy a felsőfokú képzésben való részvételi szándékod jelezd az alábbi telefonszámon, illetve TANFOLYAMOKNÁL található jelentkezési lapokat az info@biodent.hu -ra küld vissza, X-szel jelöld...

Tovább

Küldte mint - okt 26, 2013 -ban Hírek, média |

Hírlevél

Hírlevél

Paradigma – Kelet és Nyugat A paradigma egy tudományterület általánosan elfogadott nézeteit, fogalom meghatározásait jelenti, egy adott korszakban, egy adott időpontban. Nyilvánvaló, hogy egy tudományterület csak akkor tud fejlődni, ha időről – időre felülvizsgálja addigi paradigmáit, a túlhaladottakat törli és lerakja az új gondolkodásmód, elmélet alapjait. A paradigma kifejezés társadalmi méretekben is használatos. A gondolkodásnak, a gondolatoknak, a hitnek, az értékeknek és a módszereknek egy adott társadalom – vagy szűkebben, egy közösség minden tagja által – elfogadott, közmegegyezésen alapuló összegezését jelenti. A paradigma jelentősége abban áll, hogy az ember néha krízisbe, konfliktusba kerül meglévő véleménye, beállítottsága, hite, hiedelmei, gondolatai, ismeretei ellentmondásossága miatt, és ezeket csak átfogó véleményváltoztatással tudja feloldani, vagyis paradigmaváltással. A társadalmi méretű paradigmaváltásra akkor szokott sor kerülni, ha a lakosság nagy részében áll fenn hasonló konfliktus, és csupán a gondolkodás, hozzáállás megváltoztatásával tud alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz. A nyugati típusú, modern- és a poszt-modern kornak nevezett korszakok alapproblémája, hogy a mai világban nincs a tudás megalapozásának egységes elfogadható módja. Nincsenek meg a tradíciók előnyei, nincsenek múltba vezető...

Tovább